We nodigen experts uit om hun verhalen, meningen en suggesties met ons publiek te delen via gastblogs en artikelen op Namegentool. We houden elk gastpostverzoek in de gaten. Het is het beste als u onze richtlijnen leest voordat u gastpostverzoeken verzendt, omdat we een verzoek kunnen afwijzen dat niet aan onze richtlijnen voldoet.

Opmerking: We ontvangen dagelijks veel verzoeken , daarom vragen wij u geduld te hebben. In de meeste gevallen reageren we binnen 3-5 werkdagen.

  • Het artikel/blog moet minimaal 800+ woorden bevatten.
  • Het artikel /blog moet SEO-geoptimaliseerd zijn.
  • De metatitel, metabeschrijving en focuszoekwoord moeten in het artikel/blog staan.
  • Het is van cruciaal belang dat uw inhoud 100% uniek is en mag nergens anders vandaan worden gekopieerd.
  • Uw inhoud moet alinea's (niet meer dan vier regels), subsecties en opsommingstekens bevatten.
  • 2 tot 3 afbeeldingen zijn een must op basis van uw context.
  • Er wordt aangegeven dat de context de vorm heeft van een DOC-document.
  • Houd uw grammatica correct.
  • Zorg ervoor dat onze Blog Editor dit heeft het recht om uw blog te bewerken.

Onze redacteuren zullen uw context beoordelen zodra we deze hebben geselecteerd. We sturen u onze opmerkingen als er belangrijke wijzigingen moeten worden aangebracht.

Voor vragen kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].